กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. เสียใจเหตุพลุระเบิดสุพรรณ รุดลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่


          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เสียใจเหตุการณ์พลุระเบิดจังหวัดสุพรรณ รุดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานทันที พร้อมสั่งการให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือลูกจ้างตามอำนาจหน้าที่

          นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดในจังหวัดสุพรรณบุรี จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 23 รายนั้น นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างอย่างเร่งด่วน ซึ่งในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ส่งพนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ทันที และในวันนี้ (18 ม.ค. 67) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ได้ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและข้อเท็จจริงของการเกิดเหตุครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม กรมฯ ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิต กรมฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจในอุบัติเหตุดังกล่าว ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง นายจ้าง ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีก จึงได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบและอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการ ประเภทกิจการผลิต จำหน่าย และจัดเก็บดอกไม้เพลิง เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

          ด้าน นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะกำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ขณะนี้นายจ้างเองก็ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจเช่นเดียวกัน ซึ่งกรมฯ จะติดตามสถานการณ์และหากนายจ้างพร้อมให้ข้อเท็จจริงได้ กรมฯ จะเชิญนายจ้างมาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และหากพบว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
ก็จะดำเนินการตามกรอบของกฎหมายต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน