กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงกฎหมาย แนวปฏิบัติ และมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยฯ สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทัวไป


         วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงกฎหมาย แนวปฏิบัติ และมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทัวไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยฯ รวมทั้งสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จำนวน 260 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพมหานคร แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์   


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน