กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ สสค.เชียงราย


         วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการทำงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายอำนวย งานเนตร์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ สสค. เชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน