กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

กสร. แจง “ไรเดอร์” ยื่นคำร้องได้ หากไม่ได้รับความเป็นธรรม ย้ำ พร้อมเป็นกาวใจสองฝ่าย


          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชี้แจงกรณีไรเดอร์ ร้องไม่ได้รับความเป็นธรรม เหตุโดนลดค่ารอบ สามารถยื่นคำร้องเรียนได้ ย้ำ พร้อมเป็นกาวใจและขอสองฝ่ายใช้หลักแรงงานสัมพันธ์พูดคุยกัน

          นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึงกรณีที่ปรากฏตามสื่อว่าผู้ประกอบอาชีพระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล หรือ ไรเดอร์ได้ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าของแพลตฟอร์มดิจิทัลนั้น จากกรณีดังกล่าวพบว่าได้มีการยื่นคำร้องเรียนเข้ามาในหลายพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเด็นการลดอัตราค่าตอบแทนตามรอบ การจัดระบบแพลตฟอร์มในการทำงาน เป็นต้น กรมฯ จึงขอชี้แจงว่า การประกอบอาชีพในระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะว่าเป็นนายจ้าง ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือไม่ แต่เพื่อเป็นการดูแลผู้ประกอบอาชีพกลุ่มดังกล่าว หากมีความประสงค์จะยื่นคำร้องเพื่อเรียกค่าจ้าง ค่าตอบแทนการทำงานหรือสิทธิประโยชน์อื่นที่คำนวณได้เป็นเงินอันเนื่องมาจากการทำงานหรือการให้บริการจากเจ้าของแพลตฟอร์มดิจิทัล ก็สามารถยื่นคำร้องได้ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด พนักงานตรวจแรงงานจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและอำนาจหน้าที่ต่อไป

          ด้าน ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะกำกับดูแลงานแรงงานนอกระบบ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมาจากความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ประกอบอาชีพระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล หรือ ไรเดอร์ กับเจ้าของแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ไม่ได้มีการสื่อสารกันโดยตรง กรมฯ จึงอยากขอเน้นย้ำให้ทั้งสองฝ่ายปรึกษาหารือร่วมกันโดยใช้หลักการแรงงานสัมพันธ์และยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการประสาน ทั้งนี้ กรมฯ ขอให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันด้วยความสุจริตใจ เข้าอกเข้าใจกัน เปิดเผยข้อมูลระหว่างกัน และขอให้มองผลประโยชน์ร่วมกัน หาจุดร่วมที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันและสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน