กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับสมัครและแนวทาง การตรวจประเมินฯ สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ระดับประเทศ


          วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับสมัครและแนวทางการตรวจประเมินฯ สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ ระดับประเทศ โดยมี นางสาวสุวดี ทวีสุข ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และ (Facebook LIVE) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567 และวิธีการสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom Meeting 300 คน และรับชมผ่าน Facebook LIVE กว่า 300 คน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน