กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ร่วมคณะ รมว.แรงงาน ในการลงพื้นที่ จ.เชียงราย


                      วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. ร่วมคณะ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 จังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน