กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดลำปาง


    วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อ "มหกรรมอาชีพ งานสร้างคน คนสร้างงาน" จังหวัดลำปาง โดยมี นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน งานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลด้านอาชีพ ตลอดจนเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ว่างงาน คนหางาน รวมทั้งนายจ้าง/สถานประกอบการ ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน