กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่คนหูหนวกในงานกีฬาคนหูหนวกสู่ความเป็นเลิศประเทศไทย ประจำปี 2567


        วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 11.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมมอบสิ่งของและเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่คนหูหนวกในงานกีฬาคนหูหนวกสู่ความเป็นเลิศประเทศไทย ประจำปี 2567 โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมมอบ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน