กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการด้านคมนาคมทางอากาศ


              วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เพื่อชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงและให้ข้อคิดเห็นต่อประเด็นข้อเรียกร้อง อาทิ ขอความอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือกลุ่มนักบินว่างงาน ขอให้แก้ไขปัญหามาตรฐานการจ้างงานนักบินที่ต่ำกว่ามาตรฐานสากล เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 428 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน