กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ยืนยันพร้อมช่วยเหลือไรเดอร์ เร่งสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานธุรกิจแพลตฟอร์ม


                กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยืนยันเร่งหาทางออกเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานธุรกิจแพลตฟอร์ม ซึ่งได้ประสานผู้ประกอบธุรกิจหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว พร้อมเปิดช่องทางช่วยเหลือไรเดอร์ให้ยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านพนักงานตรวจแรงงานได้

 

                ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ในฐานะกำกับดูแลงานด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวปรากฏตามสื่อบ่อยครั้งถึงกลุ่มแรงงานไรเดอร์รวมตัวขอให้ภาครัฐช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากถูกเอาเปรียบจากบริษัทแพลตฟอร์ม โดยล่าสุดมีกลุ่มไรเดอร์ จำนวน 50 คน เดินทางมายังกระทรวงแรงงานเพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้องขอความช่วยเหลือกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าใจดีถึงความเดือดร้อนของแรงงานกลุ่มไรเดอร์เพราะยังไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองเป็นการเฉพาะ ซึ่งไม่ได้นิ่งเฉยในเรื่องดังกล่าวที่ผ่านมา กรมได้ประสานผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มมาหารือเพื่อหาทางออกแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้ว และได้ดำเนินการช่วยเหลือไรเดอร์ที่มีการร้องเรียนผ่านหน่วยงานต่างๆ หรือร้องเรียนผ่านสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและพื้นที่กรุงเทพมหานครไปแล้วรวม 36 ครั้ง เพื่อช่วยเหลือไรเดอร์ กรณีถูกปิดระบบหรือมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า

 

                รองอธิบดี ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันได้เปิดช่องทางช่วยเหลือไรเดอร์ให้ยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านพนักงานตรวจแรงงานได้ ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มีแนวปฏิบัติของพนักงานตรวจแรงงานให้รับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเรียกร้องของผู้ประกอบอาชีพในระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว ส่วนเรื่องการผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานอิสระ ที่จะครอบคลุมถึงแรงงานกลุ่มไรเดอร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างกระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. .... ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณา โดยร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าวได้ให้ความคุ้มครองเรื่องสัญญาจ้างไว้ด้วยแล้ว ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานให้กับลูกจ้างกลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มต่อไป

 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน