กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไข การรับสมัคร แนวทางการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2567


          วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไข การรับสมัคร แนวทางการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับสมัคร และแนวทางการตรวจประเมินสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติและรับฟังการชี้แจง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting) และห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน