กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร. ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีมอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 และพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน


     วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.45 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ในฐานะอุปนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีมอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” ประจำปี 2566 และพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2566 ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 119 ราย โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน