กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไข การรับสมัคร แนวทางการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2567


           วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไข การรับสมัคร แนวทางการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับสมัคร และแนวทางการตรวจประเมินสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) โดยมี สถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศรับฟังการชี้แจง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting) 300 คน และ ผ่าน Facebook LIVE มากกว่า 800 คน

 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน