กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ให้การต้อนรับ รมว.แรงงาน ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยฯ จ.สมุทรปราการ


           วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมด้วย นายสมพจน์ กวางแก้ว และว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. ให้การต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสตรวจเยี่ยมการจัดสวัสดิการแรงงานศูนย์เด็กเล็กต้นแบบสถานประกอบกิจการ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการรักษ์โลกผลงานจากวัสดุเหลือใช้ และลงนามที่ป้าย "ศูนย์เด็กเล็กพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมี นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน