กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ร่วมติดตาม รมว.แรงงานลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรปราการ


               วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมสถานประกอบกิจการบริษัท จินเป่า พรีชิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด ในการนี้ นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. ร่วมลงพื้นที่ด้วย ซึ่งสถานประกอบกิจการที่เข้าเยี่ยมชมในวันนี้ดำเนินกิจการผลิตนำเข้า ส่งออกแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องบิน และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีพนักงาน 1,200 คน โดยมีผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเยี่ยมชมด้วย ณ บริษัท จินเป่า พรีชิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน