กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมมือกับ ศาลแรงงานกลาง จัดกิจกรรมให้บริการ “ศาลแรงงานเคลื่อนที่” ครั้งที่ 2/2567


         วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. ร่วมเป็นเกียรติในการดำเนินกิจกรรม การให้บริการ “ศาลแรงงานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2567” โดยกรมฯ ได้ร่วมมือกับศาลแรงงานกลาง เพื่อดำเนินกิจกรรมการให้บริการ ภายใต้โครงการอำนวยความยุติธรรมและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น 6 ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนสิงหาคม 2567 โดยในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรม “ศาลแรงงานเคลื่อนที่” เป็นครั้งที่ 2 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 สำนักงานเขตประเวศ ชั้น 7 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

          กิจกรรมดังกล่าว กรมฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกให้บริการเคลื่อนที่ร่วมกับศาลแรงงานกลาง เพื่อเป็นทนายความรับว่าต่างหรือแก้ต่างคดีแรงงาน และเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงสวัสดิการของนายจ้าง ลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน รวมถึงการให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง รับฟ้องคดีเคลื่อนที่ และการให้ความรู้และบริการต่าง ๆ แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านสิทธิแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน