กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร.เข้าร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567


             วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น.  นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายอารี ไกรนรา  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน คณะทำงานรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม แสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน