กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการตามภารกิจกระทรวง 5 จังหวัดภาคใต้


               วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงแรงงาน ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล เพื่อรับฟังการชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการตามภารกิจกระทรวง และประเด็นการตรวจสอบ ประเมินผลตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 จังหวัดภูเก็ต และผ่านระบบการประชุมทางไกล


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน