กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงด้านแรงงาน


                 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง การหักเงินค่าจ้าง และไม่จ่ายเงินจูงใจในการทำงาน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นายไพโรจน์ พันธคาร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 318 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน