กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมสมานฉันท์


              วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมสมานฉันท์ จับมือชมรมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และกลุ่มสหภาพแรงงานลาดกระบังสัมพันธ์ ลงนามความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีด้วยระบบทวิภาคี ไปส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีนางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธาน และมีนางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานประกอบกิจการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ชั้น 5 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน