กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหภาพฮอนด้า


           วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมประชุมพร้อมกล่าวเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้งที่ 49/2566 สหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย โดยกล่าวถึงบทบาทของสหภาพแรงงาน บทบาทของภาครัฐที่มีต่อสหภาพแรงงานและสถานประกอบกิจการ การขับเคลื่อนให้เกิดการเจรจาโดยระบบทวิภาคี ภายใต้หลักการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้น โดยมี นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ประธานสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการและสมาชิกสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 3,000 คน ในการนี้ ที่ประชุมได้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ AEC Trade Center ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน