กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. สร้างการรับรู้งานที่มีการประสบอันตรายสูง (งานขนส่ง) แก่เจ้าหน้าที่


              วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในงานที่มีการประสบอันตรายสูง (งานขนส่ง) ประจำปี 2567 เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบกิจการในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สสค.ทุกจังหวัด สรพ.1-10 และศปข.1-12 จำนวน 100 คน โดยมี นางสาวสุวดี ทวีสุข ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ VDO Conference


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line