กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมศาลแรงงานกลาง จัดกิจกรรม “ศาลแรงงานเคลื่อนที่” ครั้งที่ 3


                         วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในการดำเนินกิจกรรม “ศาลแรงงานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือกับศาลแรงงานกลาง ในการให้บริการประชาชนเพื่อเป็นทนายความรับว่าต่างหรือแก้ต่างคดีแรงงาน และเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ภายใต้โครงการอำนวยความยุติธรรมและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line