กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ร่วมคณะรมว.แรงงาน รับหนังสือจากมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เกี่ยวกับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98


    วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมรับหนังสือสนับสนุนให้รัฐบาลให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองของแรงงานทุกกลุ่มในประเทศไทย จากนายวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย และคณะ ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line