กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ร่วมต้อนรับหัวหน้าสำนักงาน IOM ประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบ รมว.แรงงาน


    วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และนางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวเจอรัลดีน อองซาร์ค หัวหน้าสำนักงานองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน IOM และกระทรวงแรงงาน เช่น นโยบายหรือโครงการที่กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญในปี 2567 เกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ และการดำเนินงานว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน ธุรกิจ กับสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line