กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม พรก.การประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. ….


  วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม พรก.การประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. …. โดยมี นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นประธานกรรมาธิการ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line