กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมต้อนรับ นายแกเรธ เดวีส์ ประธานหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.แรงงาน


          วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมต้อนรับ นายแกเรธ เดวีส์ ประธานหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาทักษะด้านภาษาและดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ตลอดจนความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน