รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. 2552 พ.ศ. ....ความเห็น   

0 #1 hdftukyurtsyercallum 2566-01-06 01:27
https://www.mixily.com/event/8755849326006230181?snheoc
https://events.ydr.com/event/53ca44bd168539d23d2f7c85764a5fc7
https://player.soundon.fm/p/c629a668-4eaf-4729-8f45-d64171d04221
https://www.mixily.com/event/2554892899922304569?msnui
https://events.ydr.com/event/1856bb92b047d4eb006bdad917e43789
https://player.soundon.fm/p/b083cc30-4f58-482b-a630-be7b0db755c5
https://www.mixily.com/event/8221168520770822826?msgjhru
https://events.ydr.com/event/6a8b2fb2038b806f6a0e09cc548b4cda
https://player.soundon.fm/p/f153b5c4-6873-4876-8c3c-5952eb5ac0f4
https://www.mixily.com/event/5444719292016798228?rpdr
https://events.ydr.com/event/ad21f9be1f174c1b9c4face6cf78e1f6
https://player.soundon.fm/p/8d30d7a0-7bcd-4aab-b4be-926d1a1a5653
https://www.mixily.com/event/8199447811687764237?jasjus
https://events.ydr.com/event/748e63e692a00ac35f35b4db2ddd1a46
https://player.soundon.fm/p/082fc74a-d9f1-4819-8416-facbd6fa808b
https://www.mixily.com/event/8700691719146907606?sdjfasks
https://events.ydr.com/event/7c612065d44dc654428ebe661cfe0401
https://player.soundon.fm/p/dedffaad-e11c-469d-b6f4-09cab7e2930c
https://www.mixily.com/event/6492323802788924418?asljdlas
https://events.ydr.com/event/eec3ddd26f8cb2c4fd828965517c93db
https://player.soundon.fm/p/d1c9911b-ba30-48b7-a842-604a5fb044bb
https://www.mixily.com/event/6129631838310002766?ewuheuw
https://events.ydr.com/event/29a480d77207b62b17669439066db607
https://player.soundon.fm/p/da5564f8-5556-4ccf-befe-14bab75664df
https://www.mixily.com/event/5312286768477689685?jsviowe
https://events.ydr.com/event/2a20145c707c95a4c0b21779f2d31234
https://player.soundon.fm/p/79b8ef7c-adfc-4a50-98b8-3f1438748240
https://www.mixily.com/event/7650920008962423842?uwier
https://events.ydr.com/event/352bbd52aa9686b61e2ce4ab5073c850
https://player.soundon.fm/p/a039abaf-7bd6-4d7a-98ba-648b078237d5
https://www.mixily.com/event/1272825653204878817?uwhui
https://events.ydr.com/event/ef4a41986fd55ae5c8e6f473a0a3b61f
https://player.soundon.fm/p/1c4a4629-d57c-4061-85fc-b5f31433e510
https://www.mixily.com/event/4811504086608404907?jkshuw
https://events.ydr.com/event/39f2a7f01b09777ad16a8b6ca47b1008
https://player.soundon.fm/p/321a8dcc-4a1b-47f7-9873-1217f575a1c7
https://www.mixily.com/event/5485403906206526852?jkdsiew
https://events.ydr.com/event/069fd4e2e3bcd5e6fc46df6e2b174060
https://player.soundon.fm/p/43f3d562-3abe-49ec-a92c-dfe4827d799c
https://www.mixily.com/event/3044343333157536826?jkhfeuw
https://events.ydr.com/event/a8df8587c9f95675c2d17321516d78fe
https://player.soundon.fm/p/8b8b0bc5-7072-453d-8a76-bc9f640d9ea4
https://www.mixily.com/event/5702097444626704270?kjhfw
https://player.soundon.fm/p/4e507f63-d4d7-4661-bb87-6e9ff221eb01
https://events.ydr.com/event/2efe325a3a5938d3097154df100729ab
https://www.mixily.com/event/191699893826712014?jewoier
https://events.ydr.com/event/184a69abae50740afc88f7d948de4534
https://player.soundon.fm/p/a82d3b40-acb1-41b5-8b90-70ce46e5721d
https://www.mixily.com/event/2766465198880010563?sheur
https://events.ydr.com/event/740d2eeaa3d628e33bd08c02df3fb2d1
https://player.soundon.fm/p/82b2d402-2001-4a36-b36b-edb32772668d
https://www.mixily.com/event/6098574400224577778?jshuwe
https://events.ydr.com/event/701e83b0eee84468d2a837123adae498
https://player.soundon.fm/p/88e435e0-da00-4224-becf-f792e58e43ce
https://www.mixily.com/event/3531809149085668533?iywuhrj
https://player.soundon.fm/p/34cc1d09-f24e-43f8-9dd5-e2798b1478d0
https://events.ydr.com/event/b71a20b7aa4d173dd6bc1d426e1cd870
https://www.mixily.com/event/2997577792157595276?hagey
https://events.ydr.com/event/2c19cad8c5009dd742500b657d0e82fa
https://player.soundon.fm/p/91008d31-e13a-4b8d-aede-51a96deabb25
https://www.mixily.com/event/2160749450401042405?adjrw
https://events.ydr.com/event/da78adf568b788e4f09d7819e8265ce3
https://player.soundon.fm/p/bc66bcfc-cd54-4410-acfc-d87e7804e725
https://www.mixily.com/event/7361100987378005340?svgt
https://events.ydr.com/event/a2512c20d6e7135ee28a4da4509f661b
https://player.soundon.fm/p/91d4c5cd-66fe-4d97-93b2-8184f20ed16b
https://www.mixily.com/event/6121574586953015785?jheuw
https://events.ydr.com/event/df19f0b0de836a1f2582738a0be918ef
https://player.soundon.fm/p/6299fb97-0fec-4621-b703-4f2108c07e8c
https://www.mixily.com/event/7925394524688016696?hjewioe
https://events.ydr.com/event/9b49042918f431ff0dc76304fe5543c5
https://player.soundon.fm/p/cba9cbff-098e-4acd-bf68-843f5f586451
https://www.mixily.com/event/7786174352671618505?jksueie
https://events.ydr.com/event/9ebc1fa5a991978b2c9dd78152cfd4f3
https://player.soundon.fm/p/2b585d9d-6acf-414f-bf1a-657d516aca1f
https://www.mixily.com/event/9215556710860537156?djkwueo
https://events.ydr.com/event/b0a1a020d07db1823597d0ae14dbb119
https://player.soundon.fm/p/34987677-a31f-48ad-8ca9-7af4732a7916
https://www.mixily.com/event/1589170163582876318?njksow
https://events.ydr.com/event/b20bb7ef6a91342b7f5f9363e4622246
https://player.soundon.fm/p/cb400d54-76da-4830-8baf-2b67a61cf806
https://www.mixily.com/event/6784539184348909552?ksnhwo
https://events.ydr.com/event/3792de4591e757c7e101b5bfd3d49e24
https://player.soundon.fm/p/29813aa8-acb4-4b73-8d61-3e14c1b0dbde
https://www.mixily.com/event/1596116673266203576?njksuiu
https://events.ydr.com/event/9e09542d144b14730955e3536f9ae231
https://player.soundon.fm/p/04bd1833-229f-418a-9257-9a66209de4f1
https://www.mixily.com/event/1362834069705995466?jduewc
https://events.ydr.com/event/e17f85647c0cee0477df63196f691a78
https://player.soundon.fm/p/77ff22a0-d43e-42f8-a240-3f34451757e9
https://www.mixily.com/event/8703523195110585941?djksdhi
https://events.ydr.com/event/5edb82fd174d036aeb79c70eb7e24bbf
https://player.soundon.fm/p/f1912550-45d1-4f31-b3ab-0eb1a51b5ade
https://www.mixily.com/event/1546843450017294333?jdoifd
https://events.ydr.com/event/469e5ec6e6daae8e481d88458246647d
https://player.soundon.fm/p/96550705-4859-4b02-bd43-49bdbc12192a
https://www.vingle.net/posts/5172145
https://zenodo.org/communities/abhg689jk-jagyuei-cnajww/?page=1&size=20
https://huggingface.co/spaces/pigeribae/Abrahamz/discussions/2
https://sway.office.com/LYVGQGAh16bLODrs
https://loop.frontiersin.org/people/2162587/bio
https://techplanet.today/post/jnhkqw87hbujkqw
https://app.lookbook.nu/look/9443668-Chb782hk-Buha-Kh823o
https://forum.techtudo.globo.com/perguntas/565108/cajdlkwo2879u3hjliad
https://www.wattpad.com/1302678231-joe-biden-fans-cnjh29804ijakdiko43892
https://searchtech.fogbugz.com/default.asp?Suggestions.1.97064.0
https://theprose.com/post/563189/cjnlkj78uijjhbs3092
https://vocus.cc/article/63b702f4fd89780001943267
https://www.justgiving.com/crowdfunding/cbkjhuu792387uijoa?utm_term=bvGRdZzPK
https://rextester.com/GQC33744
https://jsitor.com/W6LAjs4iLG
https://jsfiddle.net/fkjm63e9/
https://paiza.io/projects/Vj38okO8WhtsC72RX_t5Jg?language=php
https://yamcode.com/mhnqc9fqyj
https://www.docsity.com/en/answers/jclojd80324jinljaldpoap/361084/
https://opensea.io/collection/nkcl823ikinhsuye09o9dc
https://deepai.org/profile/mykale64
https://ok.ru/video/4439689726588

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน