ผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และได้รับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย และส่งแบบแสดงความคิดเห็นให้กระทรวงต่าง ๆ สภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ดังไฟล์แนบนี้


ความเห็น   

0 #1 โดนบังคับให้เขียนใบลาออกทั้งๆที่ยังไม่หมดสัญญาจ้างทิวานนท์ เรืองวงษ์ 2566-09-05 18:35
ถูกบังคับให้เขียนใบลาออกทั้งๆที่ยังไม่หมดสัญญาจ้าง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน