• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


"หลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า (Customs Formalities For Export-Import Management)"
ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
"อบรมฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ"
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 18 เม.ย. 2565
 

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน