• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

📣 ขอเชิญสถานประกอบกิจการ สมัครเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ” (Wellness Corporate Nation – Building : Wellness CNB) รุ่นที่ 3


 
• ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
• รับสมัครเข้าร่วมโครงการภายใน 10 พ.ค. 2566
• จัดโดย สถาบันการสร้างชาติ (สกสช.)
 
ยืนยันเข้าร่วมได้ผ่านlink
หรือทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผ่าน QR code ตามแนบ หรือใน https://www.facebook.com/100066792234619/posts/557813883121681/?mibextid=oOd1uteEIMsbggoE

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน