กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำวารสาร DSD News ฉบับที่ 54


📌✨กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำวารสาร DSD News ฉบับที่ 54

📌 รูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

https://online.fliphtml5.com/jfplj/hnbf/#p=1


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน