สสค.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแก่แรงงานสูงอายุ (45-60ปี)


วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สค.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นส.ณัฐปภัสร์ อนันต์ธนชัย นว.ชำนาญการ และน.ส.นัยนา รื่นโพธิ์วงศ์ นว.แรงงาน จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแก่แรงงานสูงอายุ (45-60ปี) เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงานสูงอายุเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ ณ ศาลปู่เจ้า-ย่าเมือง หมู่ที่ 3 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดยบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลบางปลาม้า และสนง.เทศบาลตำบลต้นคราม
ทั้งนี้ พตร.ได้ชี้แจงแนะนำภารกิจของกรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบ การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และวินัยการออม พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่อง
การดูแลสุขภาพอนามัย โดยพยาบาลวิชาชีพ จากร.พ.บางปลาม้า มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน และให้ความสนใจเป็นอย่างดี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน