สสค.ศรีสะเกษ ตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน


วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายเกริกไกร นาสมยนต์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางจินตนา เห็นสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวดวงพร มีพันธ์ เจ้าพนักงานแรงงาน ตรวจแรงงานด้านคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 6 แห่ง ลูกจ้าง 76 คน ได้แก่ 1.บจก.แม่ประทาน 2.บจก.ศิวดลอินเตอร์เทรดดิ้ง 789 3.บจก.น้ำจันทน์สยาม 4.หจก.พรสิทธิ์ก่อสร้าง 5.หจก.ทีแอนด์เอ็น คอฟฟี่ 6.บจก.เอ็มบีซีแลนด์ พบการปฏิบัติไม่ถูกต้องจำนวน 3 แห่ง ลูกจ้าง 55 คน ในเรื่องค่าจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย การติดประกาศข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างฯ ซึ่งสำนักงานฯ จะได้ดำเนินการให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน