สสค.นครนายก ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)


วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00-16.00 น. นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนายภาคภูมิ คำพิภาค นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนายจิรภัทร ลือโฮ้ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมกับผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ให้กับสถานประกอบกิจการที่ขอการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ดังนี้

1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ตั้งอยู่เลขที่ 138 ม.5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ประกอบกิจการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า มีลูกจ้างรวมทั้งหมด 138 คน ชาย 117 คน หญิง 21 คน

2.บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขานครนายก ตั้งอยู่เลขที่ 86/40 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร มีลูกจ้างรวมทั้งหมด 131 คน ชาย 77 คน หญิง 54 คน ในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองมาตรฐานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน