สสค.บุรีรัมย์ ตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562


วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวรสนีย์ คงไทย ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมคณะตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2552 ณ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย (สมัครเป็นปีที่ 3 ) ตั้งอยู่เลขที่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีนักเรียน จำนวน 164 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 19 คน และโรงเรียนบ้านหนองหว้า (เข้าร่วมปีที่1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3 ตั้งอยู่เลขที่ 255 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักเรียน จำนวน 265 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน19 คน ผลการตรวจประเมินปรากฏว่า มีการปฏิบัติสอดคล้องข้อกำหนดของกิจกรรมฯ ทั้ง 2 ส่วน และผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 90 ขึ้นไปข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน