สสค.บุรีรัมย์ร่วมโครงการขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนัก A1(A13) ขยายบูรณาการภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม


วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์  มอบหมายให้นายจันทร์ อุ่นเนื้อ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนัก A1(A13) ขยายบูรณาการภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ตามแผนปฏิบัติการ One Plan กิจกรรมโครงการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก่กลุ่มทอผ้าไหม จำนวน 80 คน ได้ชี้แจงแนะนำภารกิจของหน่วยงาน ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวสารเคมีอันตราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายพิจิตร บุญทัน เป็นประธานในพิธี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน