สสค.หนองคาย ตรวจตามโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยฯ


วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. นายธนพงศ์  อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายนายเกษม ศรีโย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 ตรวจตามโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงการประสบอันตรายสูงเพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการในจังหวัดหนองคาย จำนวน 3 แห่ง จากการตรวจพบว่าสถานประกอบกิจการยังปฏิบัติไม่สอดคล้อง ตามกฎหมาย ทั้ง 3 แห่ง พนักงานตรวจแรงงาน จะดำเนินการออกคำสั่งให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน