สสค.บุรีรัมย์เข้าตรวจประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562 จำนวน 2 แห่งวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางรินทร์ลภัส อารมณ์เพียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมคณะตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562  จำนวน 2 แห่ง ซึ่งสมัครเป็นปีแรก
1.โรงเรียนบ้านตบาดโพธิ์ ที่ตั้งเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดฉพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีนักเรียน  จำนวน 115 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 คน
2.กศน.อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 100 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักเรียน จำนวน 962 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 22 คน
ผลการตรวจประเมินปรากฏว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องข้อกำหนดของกิจกรรมฯ ทั้ง 2 ส่วน และผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ90 ขึ้นไป
ทั้ง 2 แห่งข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน