สสค.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภาย ใต้กรอบแนวคิด " มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเส


ว้นที่ 26  มิถุนายน 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภาย ใต้กรอบแนวคิด " มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BENUMBER ONE ของโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ของนายกรัฐมนตรี กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติด และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จาก 4 มุมเมือง ของข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทุกหมู่เหล่าในจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เชิญนายจ้าง ลูกจ้าง จากสถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน และจัดแสดงนิทรรศการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ พร้อม แจกไอศครีม และขนมแก่ผู้ร่วมงาน ในครั้งนี้ด้วย


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน