สสค.ชัยนาท ร่วมกิจกรรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)


วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 นางสาวภัทราวรรณ กลับกลายดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)และมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิด " มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก และร่วมจัดนิทรรศการแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนำกล่าวประกาศเจตนารมย์ต่อต้านยาเสพติด มอบเกียรติบัตรโรงงานสีขาว ประจำปี 2562 จำนวน 15 สถานประกอบการและเยี่ยมชมนิทรรศการ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน