สสค.เพชรบุรี ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 นางสาวกาญจนา พูลแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
โดย นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้รับประกาศนียบัตรเป็นหน่วยงานปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง และร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านยาเสพติดข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน