สสค.ปทุมธานี ดำเนินการตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 16.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 โดยมี
นายสมชาย ขวัญเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานคณะทำงานตรวจประเมินฯ
และนำทีมคณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดปทุมธานี รวมจำนวน 7 คน เข้าตรวจประเมินสถานศึกษา
ณ โรงเรียนเปรมฤทัย ตั้งอยู่เลขที่ 81 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีการเรียนการสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา นักเรียนจำนวน 600 คน ครู อาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 65 คน
และโรงเรียนศาลาลอย ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีการเรียนการสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา นักเรียนจำนวน 42 คน ครู ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน โดยมีผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนของสถานศึกษาให้การต้อนรับและเตรียมรับการตรวจประเมินฯ เป็นอย่างดี ผลการตรวจประเมินฯ สถานศึกษามีการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน