สสค.นนทบุรี ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยฯ


วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางจิรภาพร ปานะชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายไตรสรณ์ วรพิศุทธิ์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมผู้แทนชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ จ. นนทบุรี  ผู้แทนวัฒนะธรรมจังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยฯ ณ

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

2. สถาบันปัญญาภิวัฒน์ (PIM)


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line