สสค.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม "พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉล


วันที่ 20 กค.62 เวลา 10.00 น.นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธาน เปิดงานจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม "พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดย ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณสวนสุขภาพและคลองสมถวิลด้านทิศตะวันตก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน