สสค.ขอนแก่น ช่วยเหลือลูกจ้างได้รับเงิน จำนวน 7,761 บาท


วันที่ 23 ก.ค.62 นายสว่าง วีรกิจบริการ สค.ขอนแก่น มอบหมายให้ น.ส.เสาวลักษณ์ ตุแก้ว นว.แรงงานปฏิบัติการ ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างทำงานจดหน่วยไฟฟ้าและประปา จำนวน 1 คน ให้ได้รับเงินค่าประกันการทำงานจากนายจ้าง รวมเป็นเงิน 7,761 บาท


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน