สสค.อุตรดิตถ์ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการส่งเสริมความปลอดภัยแรงงานนอกระบบ


วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธานี พาเขียว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางกนกพร แจ่มกลิ่น นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าติดตามผลการส่งเสริมความปลอดภัยแรงงานนอกระบบ และติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบฯ ณ กลุ่มเย็บผ้าร่วมใจรักษ์พัฒนาชุมชนและกลุ่มแก้วโป่งขามร่วมใจพัฒนา จ.อุตรดิตถ์


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน