สสค.ระนอง กำกับดูแลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟวันที่ 22​ -​ 23 กรกฎาคม 2562 นายสุ​พจน์​ แขก​เพ็ง​ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง​
มอบหมายให้นางสาว​ชนา​วรรณ​ แก้ว​ชาวนา​ พนักงานตรวจความปลอดภัย​ นายมนูพงษ์​ ณ​ ระนอง​ พนักงานตรวจแรงงาน​ และนางปิยะดา กลิ่นหอม​ เจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาต่างด้าว
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง​ กำกับดูแลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ โรงแรมฟาร์มเฮาส์ระนอง​ ตำบลเขานิเวศน์​ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง​
ประกอบกิจการโรงแรมที่พัก ซึ่งได้ดำเนินการอบรมและฝึกซ้อมโดยหน่วยงานเทศบาลเมืองระนอง หน่วยฝึก​ที่ไ้ด้รับอนุญาตการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
มีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม จำนวน 47 คน
การดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามเหตุการณ์จำลองเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน