สสค.ร้อยเอ็ด ร่วมออกตรวจบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหว


23 กรกฎาคม 2562 นายบุญถม  มูลมาตย์ รักษาการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้นางสุภาพร  ศรไชย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมออกตรวจบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดร้อยเอ็ด ในเขตพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทกิจการโรงแรม รีสอร์ท จำนวน 6 แห่ง  พบว่า
- นายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ จำนวน 4 แห่ง อีก 2 แห่ง ไม่มีลูกจ้าง
- ไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ซึ่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำและติดตามผลการปฏิบัติของนายจ้างต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน