สสค.ยะลา ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ


วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา และคณะทำงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานแก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ (สสค., สจง., สรจ., สปส., สพร.24, รพ.ศยล., พช., กฟภ.) ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 2กลุ่ม คือ 
1. กลุ่มสีมายา (ผ้ามัดย้อมตามนวัตวิถี) บ้านหน้าถ้ำ ม.1 ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา ผลิตผลิตภัณฑ์ ผ้าย้อม และการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มจากผ้ามัดย้อม

2. กลุ่มปุรงแลนด์แดนกะลา ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา ประดิษฐ์และผลิตผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีในชุมชน

ซึ่งคณะทำงานฯได้พบเห็นสภาพปัญหาที่ควรแก้ไข ปรับปรุง โดยแนะนำและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และการจัด สถานที่ทำงานท่าทางในการทำงาน และทางกลุ่มทั้งสอง ได้แจ้งถึงปัญหาอุปสรรคและต้องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อหรือขอสนับสนุนในการปรับปรุงสภาพความปลอดภัยในการทำงานตามข้อแนะนำ ต่อไปข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน